FLSmidth lancerer MissionZero, der skal reducere emissioner markant i cement- og mineindustrierne

PRESSEMEDDELELSE, KØBENHAVN – 6. NOVEMBER 2019

FLSmidth i dag har offentliggjort MissionZero på selskabets Kapitalmarkedsdag afholdt i København. MissionZero er et nyt bæredygtighedsprogram, der skal bidrage til en markant nedbringelse af emissioner i de globale cement- og mineindustrier med udgangen af 2030.

“Økonomisk vækst, urbanisering og et stigende befolkningstal øger behovet for infrastruktur såsom boliger, skoler, hospitaler og veje. Hertil kommer en stor efterspørgsel efter moderne bekvemmeligheder såsom airconditioning, forskellige elapparter og smartphones. Samtidig anses vedvarende energiløsninger, herunder elbiler og vind- og solenergi, for at være fremtidens løsninger. Alt dette kræver cement og mineraler, og efterspørgslen vil kun fortsætte med at stige. Vi præsenterer i dag vores MissionZero, der skal bidrage til at øge produktionen og samtidig drive udviklingen mod nul emission,” udtaler Thomas Schulz, Group CEO, FLSmidth. 

Det væsentligste mål for FLSmidth med MissionZero er at give selskabets cement- og minekunder mulighed for at arbejde hen imod nul emissioner frem mod 2030. Dette vil ske gennem udnyttelse af digitale og innovative løsninger til bæredygtig produktivitet, der udstyrer selskabets kunder med de fornødne teknologiske løsninger til at:

På vej mod nul emission i cementproduktion
FLSmidth vurderer, at selskabet kan reducere udledningen af CO2 pr. kilo cement med ca. 70% frem mod 2030 ved at udnytte de muligheder, der ligger i eksisterende teknologier og innovationsprojekter samt forskning og udvikling, der i dag er på et tidligt stadie. For at nå dette, arbejder FLSmidth f.eks. på at udvikle løsninger til at blande klinker med alternative materialer, udforske nye cementtyper og levere løsninger til cementproducenter, der giver dem mulighed for at drive cementfabrikker, der udelukkende anvender alternative brændstoffer, herunder affaldsenergiløsninger.

Herudover vil FLSmidth fremskynde udviklingen af løsninger, som kan lukke det resterende hul på 30%. Disse løsninger eksisterer ikke i dag – og FLSmidth vil aktivt søge videnspartnerskaber med andre virksomheder og leverandører med henblik på at samudvikle løsninger.

På vej mod vandfri mineproces
Vand er i mange dele af verden en knap ressource og udgør en stigende omkostning for FLSmidths minekunder. Selskabet har en målsætning om at tilbyde sine kunder løsninger, der understøtter nul vandspild frem mod 2030 baseret på positive resultater inden for udviklingen af nye løsninger, herunder selskabets dry-stack tailings-løsning, der gør det muligt at genindvinde op mod 95% af procesvandet, samtidig med at løsningen økonomisk set er sammenlignelig med andre vandstyringsmuligheder, herunder afsaltning, selv ved store mængder.

Ambitiøse mål kræver fælles indsats
”Med MissionZero forpligter vi os til vores hidtil mest ambitiøse mål. Det gør vi, fordi det er nødvendigt, fordi det er god forretning, og fordi det giver os en konkurrencefordel. Vi er den foretrukne samarbejdspartner inden for bæredygtig produktivitet, og vi står stærkt rustet til at håndtere de udfordringer, som vores kunder står over for, f.eks. stigende omkostninger, strammere regulering og øgede samfundsmæssige forventninger. MissionZero går et skridt videre, end hvad der er muligt i dag, og kræver et paradigmeskifte inden for samarbejde og nyskabelse blandt industriens aktører. Som førende aktør inden for cement- og mineindustrien har vi et ansvar for at fremskynde indførelsen af bæredygtige løsninger,” siger Thomas Schulz.

Som en understregning af selskabets fokus på bæredygtige løsninger var FLSmidth blandt de første selskaber, der blev medlem af Innovandi, et forskningsnetværk i regi af den globale cement- og betonsammenslutning Global Cement and Concrete Association (GCCA). Dette nye netværk forener cement- og betonindustrien med forskningsinstitutioner med det formål at fremme og understøtte global innovation med anvendelig forskning. Formålet er effektivt at bygge videre på de fremskridt, industrien har opnået inden for bæredygtighed, med fokus på nedbringelse af emissioner og bedre anvendelse af alternative brændstoffer.

FLSmidths MissionZero

Reducering af emissioner i cement- og minebranchen i 2030Mål på cementområdet

FLSmidth vil udvikle løsninger, der giver kunderne mulighed for at drive cementfabrikker med: Mål på mineområdet

FLSmidth vil udvikle løsninger, der giver kunderne mulighed for at drive mineprocesser med:

Kontakt

Medier
Fleming Voetmann, +45 53 81 51 28, fvo

Investor Relations
Nicolai Mauritzen, tlf. +45 30 93 18 51, nicm

FLSmidth leverer bæredygtig produktivitet til den globale mine- og cementindustri. Som markedsledende leverandør af design, udstyr og serviceløsninger skaber FLSmidth resultatforbedringer og omkostningsbesparelser og sikrer samtidig en reduceret miljøbelastning for sine kunder. FLSmidth har aktiviteter over hele verden, og selskabet er med sine 11.400 medarbejdere til stede i mere end 60 lande. FLSmidth omsatte i 2018 for DKK 18,8 mia.

Vedhæftet fil